Jama na autoputu

Na poziv građevinske tvrtke Skladgradnja, dana 1. prosinca 2012. godine trojica naših špiljara interventno su istražila jamu na trasi autoputa u izgradnji kod Vrgorca, točnije u neposrednoj blizini Malog Prologa.
S obzirom da su rokovi za izgradnju ove trase jako kratki a građevinarima se žuri tražili su da se što žurnije istraži i snimi jama na trasi autoputa kako bi ista mogla biti premoštena. Također, zamolili su da cijeli elaborat istraživanja bude gotov u maksimalno pet dana. U samo tri sata ekipa je odradila zadatak. Jama s ulazom 1,5 x 0,5 metara dubine je 37 metara a završava većom dvoranom (30 x 6 m) bogato zasiganom špiljskim ukrasima pa je šteta što više neće biti dostupna s obzirom da će preko nje prolaziti trasa autoputa prema jugu Hrvatske. Elaborat s istraživanja sa snimljenim stanjem već je dostavljena u tvratku koja je zadovoljna poslom obećala donaciju našem SO-u u opremi.
U prilogu možete pogledati slike s istraživanja…