Jama Mrtvouzica

Ni jaka kiša koja je padala jučer tijekom cijelog dana nije spriječila trojicu naših špiljara da se ponovo spuste u jamu Mrtvouzicu na padinama krške vrtače zvane Solun na sjevernim obroncima grada Imotskog.
Naime, ovu lijepu jamu naši špiljari iz Speleološkog odsjeka istražli su i topografski snimili točno prije mjesec dana, točnije 22. rujna i nazvali je po nadimku jednoga našeg istaknutog člana. Tada su na 23. metru vertikale glavnog kanala (27 metara) otkrili uski prolaz iz kojega je strujao zrak pa je na topo snimku označen upitnikom s mogućnošću napredovanja ali je bilo potrebno proširiti uski prolaz. Za ovo istraživanje su pripremili dovoljnu količinu hilti metaka i uspili prilično proširiti uski prolaz kako bi se i najkrupniji među njima (pročelnik SO-a Fedor) mogao provući. Nakon 4 metra kanal se širi u vertikalu koja završava nakon 12 metara ponovnim neprolaznim suženjem kanala. S obzirom da su na proširivanje gornjega suženja potrošili cijeu zalihu “municije” nevoljko su morali završiti istraživanje ove sigovinom lijepo ukrašene jame. Također, prilikom istraživanja pronađeni su i neki primjerci pauka i drugih kukaca kao i nezaobilazni šišmiši, poznati kao simboli naših jama i špilja. Nastavak istraživanja nadamo se slijedi uskoro.
Evo i foto priloga s jučerašnjeg istraživanja…